Minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła reformę edukacji.


Polega ona m.in. na likwidacji gimnazjów, utworzeniu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum oraz powołaniu szkół branżowych.
Naszym zdaniem – nauczycieli, rodziców i samorządowców – nie jest to dobra zmiana.
Planowana reforma edukacji stwarza więcej zagrożeń niż szans, ponieważ:

  • ogranicza dostęp do edukacji ogólnokształcącej,
  • skraca czas powszechnego kształcenia,
  • obniża poziom jakości edukacji.

Reforma edukacji dotyczy wszystkich. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze informacje o zmianach w edukacji.

Polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian!

Aktualności

Bieżące informacje odnoście reformy.

Wyraź swój sprzeciw przeciwko nieprzemyślanym zmianom

Wspierające organizacje

Najbliższe wydarzenia