Aktualności

Prawo oświatowe – konsultacje

Zalewska

16 września Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do Związku Nauczycielstwa Polskiego do konsultacji społecznych projekt: „Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”.
Struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, ma obejmować:
8-letnią szkołę podstawową;
4-letnie liceum ogólnokształcące;
5-letnie technikum;
3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;
2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
szkołę policealną.
Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku 2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Nie będzie już prowadzona rekrutacja do gimnazjum.
Projekt nowej ustawy Prawo oświatowe

Dodaj komentarz