Nauczyciele!

Planowana reforma edukacji wywoła olbrzymi chaos i spowoduje masowe zwolnienia pracowników oświaty.

Według wstępnych szacunków ZNP, zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli gimnazjów, a wypowiedzenia otrzymają dyrektorzy 7,5 tysiąca szkół. Masowe zwolnienia grożą też około 30 tys. pracowników administracji i obsługi.
Reforma systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Oznacza m.in.:

  • zagrożenie utratą pracy i stabilizacji zatrudnienia w związku z przekształceniami organizacyjnymi wszystkich szkół,
  • potrzebę przekwalifikowania się po raz kolejny,
  • zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku zawodowego,
  • konieczność uczenia „po staremu” i „po nowemu” w okresie przejściowym,
  • nowe obowiązki dla wychowawców klas (realizacja godzin wychowawczych w oparciu o podstawę programową),
  • realizowanie pensum w różnych budynkach tej samej szkoły powszechnej,
  • brak czasu na przygotowanie się do pracy z nową podstawą programową i nowymi podręcznikami,
  • rywalizację o godziny w klasach IV oraz VII i VIII SP,
  • likwidację niektórych istniejących stanowisk (np. nauczyciel praktycznej nauki zawodu).
Działaj!

Nie podoba Ci się planowana reforma edukacji?

Aktualności