Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów!

Polska szkoła jest dziś w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak mówią międzynarodowe badania PISA. Tymczasem planowana reforma edukacji oznacza powrót do starego systemu kształcenia. To oznacza:

 • skrócenie o rok obowiązkowej edukacji szkolnej,
 • chaos programowy: w szkołach będą jednocześnie „stare” i „nowe” programy, podręczniki i egzaminy (matura),
 • wymianę podręczników,
 • stworzenie wielkich, pracujących często na dwie zmiany, ośmioletnich szkół powszechnych zamiast dotychczasowej sześcioletniej podstawówki,
 • zamykanie najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół, jakimi są gimnazja,
 • konieczność podejmowania życiowych decyzji dotyczących kariery zawodowej o rok wcześniej niż dotychczas (już w wieku 15 lat),
 • niepewność, czy miejsce dla dziecka znajdzie się w szkole najbliżej domu, groźbę dowożenia dzieci od V do VIII klasy do budynków zbiorczych położonych poza rodzinną miejscowością,
 • kłopoty w przypadku powtarzania klasy w starym systemie (brak drożności ścieżki edukacyjnej),
 • odebranie możliwości wyboru klasy profilowanej w gimnazjum (gimnazja dwujęzyczne, artystyczne, sportowe, wojskowe, leśne),
 • ograniczony dostęp do kształcenia wyższego na poziomie magisterskim w przypadku wyboru matury branżowej,
 • trudności z dostaniem się do dobrych liceów i techników, w których – z powodu podwójnego naboru w okresie przejściowym – o połowę zostanie zredukowana liczba dostępnych miejsc,
 • ogromne koszty związane z wdrożeniem reformy: przeznaczenie pieniędzy na przysłowiowe nowe pieczątki zamiast na dodatkowe zajęcia dla uczniów.
Działaj!

Nie podoba Ci się planowana reforma edukacji?

Aktualności