Samorządowcy!

Organy prowadzące szkoły postawiono przed faktem dokonanym, nie licząc się ze skutkami finansowymi i społecznymi: gimnazja będą zlikwidowane. Wbrew faktom, które mówią, że gimnazja są najnowocześniejszymi, najlepiej wyposażonymi szkołami w Polsce z profesjonalną kadrą.
Gimnazja:

  • stanowią źródło lokalnej dumy,
  • są żywym dowodem na zmianę cywilizacyjną i infrastrukturalną, dowodem  na sprawność administracyjną i umiejętność pozyskiwania środków np. z UE,
  • to centra ogniskujące życie i emocje lokalnych społeczności.

Dla wielu gmin ich budowa i wyposażenie stały się przysłowiowym oczkiem w głowie. Do tej pory samorządy wydały na gimnazja ponad 130 mld zł! Ich likwidacja zaprzepaści 17-letni dorobek całej społeczności skupionej wokół gimnazjów – nauczycieli, samorządów, rodziców i uczniów. Wywoła chaos, spowoduje wymianę dyrektorów i patronów oraz masowe zwolnienia. Reorganizacja sieci szkół bezpośrednio uderzy w tysiące nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i obsługi, spowoduje lokalne konflikty w gminach, a także pomiędzy gminami a powiatami, na które może zostać przerzucona część kosztów wynikających z reorganizacji.

Działaj!

Nie podoba Ci się planowana reforma edukacji?

Aktualności