Aktualności

Media. Komentarze po ogłoszeniu reformy

Po konferencji prasowej minister edukacji Anny Zalewskiej (16.09) posypały się komentarze i artykuły. Polecamy!
Poniżej tylko fragmenty

Likwidacja gimnazjów: pierwszy krok zrobiony. MEN przedstawia szczegóły
Dziennik Gazeta Prawna

… Zdaniem Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli gimnazjów, a wypowiedzenia otrzymają dyrektorzy 7,5 tys. szkół. …

Rewolucja coraz bliżej
Dziennik Polski

… Sławomir Broniarz, prezes ZNP, jeszcze przed rozpoczęciem wystąpienia pani minister podejrzewał, że na konferencji nie padną żadne konkrety. – Dla nas konkretem byłoby przedstawienie podstawy programowej dla klas VII-VIII oraz siatki godzin. …

Żegnaj gimnazjum, witajcie 8 klas
Dziennik Wschodni

… – Bardzo chciałbym wierzyć, że tych zwolnień nie będzie – komentuje Adam Sosnowski, prezes Okręgu Lubelskiego ZNP i wylicza: – W 496 gimnazjach w Lubelskiem jest zatrudnionych ok. 10 tys. nauczycieli. …

Polska szkoła po nowemu. Już bez gimnazjów
Gazeta Lubuska

Reforma to 30 tysięcy zagrożonych nauczycieli • Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego • We wczorajszej wypowiedzi pani minister nie było żadnych konkretów. One są w projektach ustaw, które resort przygotował, ale na ich analizę potrzebujemy jeszcze czasu. …

Zalewska: Chcemy nowoczesnej szkoły
Gazeta Lubuska

… Więcej o reformie oświaty, a także opinie byłej minister Katarzyny Hall i Sławomira Broniarza, prezesa ZNP – przeczytacie w poniedziałek w „Gazety Lubuskiej”.

W podstawówce mają być 8 lat
Gazeta Pomorska

… Zmianom przeciwny jest ZNP. – To, co proponuje MEN, nie jest żadną reformą, a przestawianiem klocków – mówi Ryszard Kowalik, prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP w Bydgoszczy. – Mają rację ci, którzy twierdzą, że jest to okazja do napisania nowych treści programowych według własnego uznania. …

Antyrewolucja w edukacji
Gazeta Wyborcza

… Przeciwko rządowym planom protestuje też Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Szkolny ból głowy bez leku
Gazeta Wyborcza

… Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, że w podstawówkach i liceach, gdzie pani minister chce ich zatrudniać, już teraz wielu belfrów pracuje na pół etatu. Po zmianach to oni przede wszystkim dostaną dodatkowe godziny. …

Szkoła jak dawniej
Nasz Dziennik

… Minister nie zgodziła się z wyliczeniami Związku Nauczycielstwa Polskiego, który twierdzi, że reforma spowoduje zwolnienie 30 tys. pedagogów. Jej zdaniem, są to niewiarygodne dane. • Szefowa resortu edukacji zapewniała, że trwają intensywne prace nad nowymi podstawami programowymi. …

Wracają siódmoklasiści
Nowa Trybuna Opolska

… Związek Nauczycielstwa Polskiego już policzył, że w całej Polsce zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli gimnazjów, a wypowiedzenia otrzymają dyrektorzy 7,5 tysiąca szkół. …

Kaganek oświaty rozpala się wolno
Dziennik Elbląski

… Te słowa stoją w sprzeczności z tym, co podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego, czyli tym, że według międzynarodowych badań efektów nauczania PISA polscy 15-latkowie doganiają stawianą za wzór Finlandię. …

Mistrzostwa Nauczycieli w Tenisie Stołowym
Polska Dziennik Łódzki

7-8 października będą organizowane w Łodzi XXVI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym oraz XV Drużynowe Mistrzostwa ZNP. • Organizatorzy zawodów: Zarząd Główny ZNP, Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP, Zarząd Oddziału ZNP Łódź-Śródmieście. …

MEN ogłosiło rewolucję w oświacie
Polska Gazeta Krakowska…

Część wchłoną podstawówki, ale na pewno nie wszystkich – mówi Arkadiusz Boroń z małopolskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Nauczyciele z gimnazjów na terenach wiejskich nie znajdą także pracy w liceach, ponieważ tam szkół średnich nie ma. …

MEN zamierza zmienić szkolnictwo. Nauczyciele mówią, że zbyt szybko
Polska Gazeta Krakowska

… O zatrudnieniu nauczycieli decydują dyrektorzy szkół, a nie zarządzenie – komentuje Arkadiusz Boroń z małopolskiego ZNP. Dyrektor nie przyjmie do pracy nauczyciela, jeśli nie będzie miał dla niego etatu. …

Tak będzie wyglądać reforma edukacji
Polska Gazeta Wrocławska

… Zmiany w edukacji krytykują Związek Nauczycielstwa Polskiego i opozycja. Zdaniem ZNP reforma wywoła „olbrzymi chaos i spowoduje masowe zwolnienia pracowników oświaty”. Według wstępnych szacunków ZNP, zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli gimnazjów, a wypowiedzenia otrzymają dyrektorzy 7,5 tysiąca szkół. …

Pożegnanie z gimnazjami
Polska Kurier Lubelski

… Samorządy raczej nie będą zwiększać liczby klas, szukając oszczędności – ocenia Adam Sosnowski, prezes Okręgu Lubelskiego ZNP. • Najważniejsze zmiany • Likwidacja gimnazjów. W przyszłym roku nie będzie już przyjęć do nich, chociaż nadal będą istnieć, dopóki nie skończą ich uczniowie, którzy w tym roku zaczęli tam naukę. …

„Szkoła to nie stadnina”
Rzeczpospolita

Reakcje • PO chce odwołania szefowej MEN, Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) już zapowiada protesty. • – To nie jest żadna reforma, to próba wprowadzenia po raz kolejny chaosu i nieprzemyślanych pomysłów z kampanii wyborczej – uznał lider PO Grzegorz Schetyna. …

Niebezpieczne rafy dla reformy edukacji
Rzeczpospolita

… ZNP zapowiada protesty, nauczycielska Solidarność milczy. Do Sejmu ma wkrótce trafić wniosek PO o wotum nieufności dla minister. • Politycy partii rządzącej używają jednego argumentu: widocznie Polacy chcieli takiej reformy, skoro głosowali na PiS. …


Minister Zalewska realizuje wyłącznie cel polityczny
Super Express

Sławomir Broniarz, szef ZNP • „Super Express”: – Jak pan ocenia projekt ustawy o prawie oświatowym, zaprezentowany przez panią minister edukacji narodowej Annę Zalewska? …

Biedne dzieciaki
Trybuna

… – Czy to oznacza, że alarm podnoszony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, iż kilkudziesięciu tysiącom nauczycieli grożą redukcje jest rzeczywiście uzasadniony? • – Tak. W wielu przypadkach jest tak, że nauczyciel w szkole ma 2/3 etatu, bo nie było dla niego więcej godzin. …

Mikrofon ANGORY
Tygodnik ANGORA

… Lider ludowców podpisał z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem porozumienie w sprawie obrony polskiej szkoły. W dziesięciopunktowym dokumencie zapisano między innymi: „Najwyższym dobrem dla szkoły i nauczycieli jest dobro dziecka. …

Read more

Reforma. Lista zagrożeń wg „DGP”

„Dziennik Gazeta Prawna” publikuje listę potencjalnych zagrożeń, będących efektem ubocznym rewolucji w systemie edukacji:
• Szary rynek przyjęć do VII klasy, czyli poszukiwanie miejsca w szkołach dla obecnych szóstoklasistów we wrześniu 2017 roku
• Wyścig o miejsca w szkole ponadgimnazjalnej w 2019 roku, czyli potencjalny problem dla obecnych VI-klasistów i uczniów I gimnazjum
• Powrót z gimnazjum do podstawówki, czyli problem dla ucznia, który nie zda w gimnazjum
• Popołudniowy WF, czyli problem dla tych, co mają daleko do szkoły

ARTYKUŁ

Read more

Szkoła po reformie ma być chrześcijańska

Tygodnik „Głos Nauczycielski” pisze, że ministerstwo edukacji napisało we wstępie do projektu ustawy – Prawo oświatowe wprowadzającej nowy ustrój szkolny, iż „oświata ma respektować chrześcijański system wartości”.
„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” – tak brzmi inwokacja do ministerialnego projektu nowej ustawy – Prawo oświatowe.
GŁOS NAUCZYCIELSKI

Read more

Prawo oświatowe – konsultacje

16 września Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do Związku Nauczycielstwa Polskiego do konsultacji społecznych projekt: „Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”.
Struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, ma obejmować:
8-letnią szkołę podstawową;
4-letnie liceum ogólnokształcące;
5-letnie technikum;
3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;
2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
szkołę policealną.
Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku 2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Nie będzie już prowadzona rekrutacja do gimnazjum.
Projekt nowej ustawy Prawo oświatowe

Read more

Briefing prasowy koalicji NIE dla chaosu i opozycji

16 września tuż po konferencji prasowej, na której minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła reformę edukacji, odbył się w Sejmie briefing prasowy koalicji „NIE dla chaosu w szkole” oraz posłanki Katarzyny Lubnauer (Nowoczesna) i Jakuba Stefaniaka, rzecznika prasowego PSL.
Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował na konferencji Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG ZNP. Uczestniczyli w niej także: Maciej Jakubowski (Evidence Institute), Daria Bielenin-Palęcka (rodzic), Artur Sierawski (nauczyciel), Zygmunt Puchalski (STO).
– Nie wierzymy w zapewnienia minister edukacji, że nauczyciele przejdą przez reformę suchą stopą i nikt nie straci pracy. O etatach dla nauczycieli decyduje samorząd, a nie ministerstwo – mówił wiceprezes Grzegorz Gruchlik. – Niestety, wstępne prognozy nie są optymistyczne. Nie straszymy zwolnieniami. My liczymy. Z projektu przyszłorocznego budżetu wynika, że zwolnienia będą.

VIDEO

Read more

Projekt ustawy „Prawo oświatowe” trafił do konsultacji publicznych

Projekt ustawy, wraz z uzasadnieniem i pozostałymi dokumentami, jest dostępny do pobrania z Rządowego Centrum Legislacji

Read more

„Dzieci skazane na edukacyjny eksperyment” – wywiad z Prezesem ZNP w Gazecie Wyborczej

Wywiad z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem przeprowadzony przez Gazetę Wyborczą w dn. 02.09.2016

Read more

Inicjatywa w Sejmie

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) odbyło się 13 września 2016 r. Uzasadnienie wygłosił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Broniarz. Pierwsze czytanie zakończyło się skierowaniem projektu do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Za skierowaniem obywatelskiego projektu „Pensje nauczycieli z budżetu” do dalszych prac były wszystkie kluby i koła poselskie.

Read more

Informacja Anny Zalewskiej w Sejmie o reformie

5 września na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła „Informację na temat projektowanych zmian w systemie oświaty, w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych”.

Komisja odbyła się z udziałem przedstawiciela ZNP.
Transmisja na stronie internetowej Sejmu: iTV Sejm – transmisje.

Relacja „Gazeta Wyborcza”

Sejm (fot. Marcin Czechowicz)

Read more

„Zapowiada się powrót do Barei, ‚Misia’. Prawdy czasu i prawdy ekranu” – Wywiad Prezesa ZNP w Onet.pl

Sławomir Broniarz: „Edukacja jest taką dziedziną życia społecznego, w której powinna być pewna przewidywalność. Z zasady powinny być wykluczone wszelkie nieprzemyślane działania wynikające albo z kalendarza politycznego, nadgorliwości politycznej, albo z faktu, że ktoś poczuł wolę bożą i nagle, ni stąd, ni zowąd, robi rewolucję”

Read more

Minister edukacji nie mówi prawdy

Dementujemy wypowiedź minister edukacji na temat zwolnień w oświacie. Jak policzyliśmy zwolnienia? Odsyłamy do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok z 25 sierpnia br., który Pani Minister powinna znać. Tam są liczby i konkrety!

Read more